Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się problematyką z zakresu prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień łączących się z obrotem nieruchomościami. Zajmuje się także doradztwem w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz zawierania kontraktów handlowych. Działa jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, a obrońca lub oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych. Pomaga również klientom w negocjacjach dotyczących zawierania umów,  doradzając w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających ich interesy.

W dziedzinie zagospodarowywania nieruchomości doradza przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlany oraz prowadzi pomocą prawną w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń. Doradza przy negocjowaniu kontraktów mających za przedmiot prowadzenie robót budowlanych.

Posiada doświadczenie w problematyce prawa farmaceutycznego związanego ze wszystkimi aspektami istotnymi dla działalności firm farmaceutycznych, a w szczególności w tematyce związane z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych.